Начало arrow Текущи покани arrow Обявена е четвъртата покана по ИНТЕРРЕГ ІVС  
Обявена е четвъртата покана по ИНТЕРРЕГ ІVС Печат
01 януари 2011

6.1Обявена е четвъртата покана за набиране на проектни предложения по Програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC с разполагаем бюджет 100 млн. евро. Тя е отворена до 1 април 2011 г. само за проекти за регионална инициатива, като са изключени мини програмите.
Поканата е открита за проектни предложения по двата приоритета и десетте теми на сътрудничество по програмата:
• Приоритет 1 „Иновации и икономика на знанието”
с области на междурегионално сътрудничество: иновации, научни изследвания и развитие на технологиите предприемачество и малки и средни предприятия (МСП), информационно общество и заетост, човешки капитал и образование.
Разполагаемият бюджет по него е около 62 млн. евро
• Приоритет 2 „Околна среда и превенция на риска” с области на междурегионално сътрудничество: природни и технологични рискове, управление на водите, управление на отпадъците, биоразнообразие и съхранение на природното наследство, енергия и устойчив транспорт и културно наследство и ландшафт.
Разполагаемият бюджет по този приоритет е 38 млн. евро.
Проектите трябва да включват поне 1 партньор от зоните на четирите Информационни звена на програмата и поне 1 партньор от дванайсетте новоприсъединили се държави-членки на Европейския съюз (България, Чехия, Кипър, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Румъния, Словакия и Словения).
Формулярът за кандидатстване се попълва на английски език и се подава от Водещия партньор в проекта директно в Съвместния технически секретариат на програмата в Лил, Франция.

Пълният пакет документи, свързани с поканата за проектни предложения, са публикувани на интернет страницата на програмата: http://i4c.eu/fourth_call.html
Въпроси, свързани с поканата, следва да бъдат изпращани до четирите Информационни звена на програмата на електронна поща:
IP East (Katowice, Poland): Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
IP North (Rostock, Germany): Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
IP South (Valencia, Spain): Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
IP West (Lille, France): Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

Информация по въпроси, свързани със системата за първо ниво на контрол в България, може да бъде получена от Националното звено за контакт по програмата - главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" в Министерство на регионалното развитие и благоустройството:

Ирина Рангелова – Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Ася Христова – Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Райна Попова - Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Любомир Тодораков - Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Силвия Желязкова – Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

Данните за контакт с Националните звена за контакт на страните, които участват в програмата, са публикувани на интернет страницата на програмата.
Източник: http://www.mrrb.government.bg/

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside