Начало arrow Текущи покани arrow Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари  
Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари Печат
24 октомври 2010

62Прием на проекти по Мярка „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари”  на Националната програма по пчеларство започва от 15 октомври до 15 ноември 2010 г. Съгласно одобрената програма проектите се приемат в Дирекция „Животновъдство” на Министерство на земеделието и храните, към която работна група ще изготвя  становище за всеки проект.
Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013 година бе одобрена с решение на ЕК от 14.09.2010 г.
По Мярка „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари” на Програмата е предвидено финансиране на следните дейности:
1. Обучение на обучаващи - квалификация и преквалификация на кадрите обучаващи пчелари и пчелари-проверители.
2. Разработване, отпечатване и разпространение на Практическо ръководство за „Добри пчеларски практики”.
3. Популяризиране на български пчелни продукти, както и биологично произведени такива.

По дейност 1 се финансира проект на тема: Разработване на програма за обучители. Допустими кандидати са браншови пчеларски организации, асоциации и  сдружения на пчелари, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел.
По дейност 2 се финансира разработване на практическо ръководство за Добри пчеларски практики, вкл. образци на документи към ръководството. Допустими кандидати са браншови пчеларски организации, асоциации и  сдружения на пчелари, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел.
По дейност 3 се финансират проект за Популяризиране на биологични пчелни продукти, като допустими кандидати са сдружения на пчелари свързани с биологичното пчеларство, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел, подкрепящи и подпомагащи развиване на биологично пчеларство, както и проект за Популяризиране на пчелните продукти с допустими кандидати браншови пчеларски организации, асоциации и  сдружения на пчелари, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел.
В рамките на една финансова година кандидатът има право да кандидатства еднократно по всеки един от секторите на мерките по Програмата. В рамките на една финансова година кандидатът няма право да подава второ заявление за подпомагане по мярка и сектор, по който през същата година има подадено и одобрено заявление за подпомагане и сключен договор (включително, ако първото заявление е в процес на разглеждане).

Източник: Министерство на земеделието и храните

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside