Начало arrow Текущи покани arrow Отново се приемат проекти на общини по ПРСР  
Отново се приемат проекти на общини по ПРСР Печат
30 септември 2010

62От 20 септември до 22 октомври общините отново могат да кандидатстват с проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г.. Документи се приемат в Областните дирекции на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция и по двете публични мерки на програмата – 321 „Основни услуги за населението в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места”.

Общините могат да кандидатстват с проекти за изграждане на селски пътища, канализация, водоснабдяване и друга междуселищна инфраструктура. Ще се приемат проекти също и за създаване или модернизиране на съществуващи центрове за социални, културни, спортни и друг тип дейности, както и за реконструкция на църкви – от местните подразделения на вероизповеданията. Общият размер на инвестициите по всички проекти, с които една община има право да кандидатства не може да надхвърля 10 000 000 евро за целия период на действие на ПРСР – до 2013 г.
Новият прием на проекти по ПРСР за общините се отваря само за месец с бюджет за около 100 млн. евро.
В рамките на новия прием общините могат да се възползват от по- облекчени условия при кандидатстването си по ПРСР, след като бяха направени промени в нормативната уредба. Най-важното облекчение е свързано с увеличения размер на авансовите плащания. Освен на авансово плащане от 50%, общините имат право и на 20% междинни плащания. Отделно, по предложение на Държавен фонд “Земеделие” в момента съвместно с Министерство на финансите се подготвя проект на Постановление за отпускане на безлихвени заеми в рамките на оставащите 30% от одобрената субсидия, чрез които да се обезпечи финансирането на крайния етап на общинските проекти.
По двете публични мерки на ПРСР до настоящия момент са изплатени близо 290 млн. лв. авансово, с които стартира изпълнението на вече одобрени 250 общински проекта.
Междувременно от Държавен фонд “Земеделие” на 17 септември бяха одобрени нови 32 проекта по Програмата за развитие на селските райони. Инвестициите включват проекти именно по двете общински мерки, както и по Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”.
По двете публични мерки са одобрени 12 проекта на общините Чирпан, Кайнарджа, Велинград, Стамболово, Етрополе, Батак, Левски, Перущица и Бяла. Общият размер на инвестициите по тези проекти е 32.5 млн. лв., а размерът на одобрената субсидия – 29.9 млн. лв. Проектите предвиждат основно инвестиции в улично осветление, рехабилитация и реконструкция на ВиК мрежи, ремонт на пътна и тротоарна настилка.
По мярка 312 одобрените проекти са 20 за общо 7.7 млн. лв. инвестиции, за които размерът на одобрената субсидия по ПРСР е 4.9 млн. лв. Одобрените инвестициите предвиждат изграждане на фотоволтаици и туристически обекти.
     
Източник: http://www.dfz.bg

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside