Начало arrow Текущи покани arrow Обмен по програма „Младежта в действие”  
Обмен по програма „Младежта в действие” Печат
11 юли 2010

6Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура на ЕК кани всички заинтересувани да представят проектни предложения по Действие 4.3 — "Системи за подкрепа на младежта" — Подпомагане на мобилност и обмен на лица, занимаващи се с въпросите на младежта по програма "Младежта в действие".

Цел:
• да се предостави на лицата, занимаващи се с въпросите на младежта, възможност да се запознаят с различни условия на работа в друга страна,
да се проучи по-добре европейското измерение на работата с младите хора;
• да се повиши професионалната, междукултурната и езиковата компетентност на лицата, занимаващи се с въпросите на младежта,
• да се насърчи обменът на опит и подходи към работата с младите хора и неформалното образование в Европа;
• да се допринесе за разработване на по-здрави и повече на брой качествени партньорства между младежките организации в цяла Европа;
• да се повиши качеството и да се засили ролята на работата с младите хора в Европа.

Допустими кандидати:  Предложенията трябва да бъдат представени от организации с нестопанска цел. Такива организации могат да бъдат:
- неправителствени организации (НПО);
- организации, активни на европейско равнище в младежката сфера (ЕНПО), в които членуват организации от поне осем страни по програмата "Младежта в действие";
- публични органи на регионално или местно равнище.
Кандидатите трябва към посочения краен срок за подаване на предложенията — да са юридически регистрирани от най-малко две години в една от страните по програмата.
Страните по програмата са следните: държавите-членки на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, Турция.

Допустими действия, участници и предложения:
Проектът трябва да включва дейности с нестопанска цел, които са свързани с областта на младежта и неформалното образование.
Участниците в предложенията, подадени по настоящата покана за представяне на предложения, трябва да са професионални лица, занимаващи се с въпросите на младежта, пребиваващи законно в една от страните по програмата "Младежта в действие".
Допускат се както лица, работещи по трудови правоотношения, така и лица, работещи като доброволци в неправителствени организации или местни или регионални публични органи, които осъществяват дейности в областта на младежта. Няма възрастови ограничения за участниците.
За да се гарантират максимални предимства от учебната мобилност, както за отделния участник или участници, така и за изпращащата и приемащата организации, се изисква минимум двугодишен подходящ и документиран професионален опит в областта на работата с младите хора. Лицата, занимаващи се с въпросите на младежта, трябва да осъществяват документирано, редовно, структурирано и стабилно сътрудничество с изпращащата организация.

Проектите ще подпомагат индивидуална мобилност на до двe лица, занимаващи се с въпросите на младежта. Когато в проекта са включени 2 лица, занимаващи се с въпросите на младежта, проектът трябва да се основава на принципа на реципрочност, т. е. трябва да се осъществи двустранен обмен.
Бюджет: 600 000 евро
Максималният бюджет за проект е 25 000 евро.

Краен срок: 22 октомври 2010 г.

Допълнителна информация: Подробни насоки за кандидатите, формуляр на заявление и специалните правила за финансиране може да намерите тук

Източник: http://www.dvevnik.bg

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside