Начало arrow Текущи покани arrow Покана на ЕК за проекти в областта на спорта  
Покана на ЕК за проекти в областта на спорта Печат
07 юни 2010

631Европейската комисия кани всички заинтересувани да представят проекти за финансиране по "Подготвително действие в областта на спорта".

Цел: Поканата за представяне на предложения е в изпълнение на подготвителното действие в областта на спорта в съответствие с решението на Комисията за приемане на годишната работна програма относно безвъзмездните средства и договорите във връзка с подготвителното действие в областта на спорта и специалните годишни събития.
Основната цел на подготвителните действия в областта на спорта е да бъдат подготвени бъдещите действия на ЕС в тази област въз основа на приоритетите, определени в Бялата книга за спорта.

Допустими дейности:
Ще бъдат подкрепени транснационални проекти, изготвени от публични органи или организации на гражданското общество, с цел установяване и изпробване на подходящи мрежи и добри практики в областта на спорта в следните сфери:
а) борба с допинга;
б) насърчаване на социалното приобщаване чрез спорт;
в) насърчаване на доброволческата дейност в спорта.

632За изпълнението и управлението на това действие отговаря отдел "Спорт" на генерална дирекция "Образование и култура" на ЕК.

Допустими кандидати:
- публични органи
- организации на гражданското общество.
Кандидатите трябва да притежават правен статут, да бъдат със седалище, регистрирано в една от държавите - членки на ЕС.
Физически лица нямат право да кандидатстват в рамките на настоящата покана за представяне на предложения.

Бюджет: Бюджетът, предназначен за настоящата покана за представяне на предложения, е в размер на 2 500 000 евро в бюджетен ред "Подготвително действие в областта на спорта".
Съфинансиране от страна на ЕС ще бъде предоставяно в размер на максимум 80% от общите допустими разходи. Разходите за персонал не могат да надвишават 50% от общите допустими разходи. Част от външното съфинансиране може да включва 10% принос в натура.
Краен срок: 31 август 2010 г.

Допълнителна информация: Другите текстове във връзка с тази покана за представяне на предложения, които включват формуляра за заявление и ръководството по програмата, съдържаща техническите и административните изисквания, могат да бъдат намерени на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm

Източник: http://www.dnevnik.bg 

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside