Начало arrow Текущи покани arrow Подбор на външни оценители по ОПРКБИ  
Подбор на външни оценители по ОПРКБИ Печат
17 май 2010

6На 11 май 2010 г. Министерство на икономиката, енергетиката и туризма - Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 чрез дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност", обяви конкурс за подбор на външни оценители, които да бъдат включени в списъка с физически лица – външни оценители, които могат да участват в Оценителни комисии за провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 1 и 2 (с изключение на област на въздействие 2.3 „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници”) на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 - 2013.

Краен срок за подаване на документите – 15 календарни дни от датата на публикуване на обявлението за подбор на външни оценители.
Документи и изисквания за кандидатстване във връзка с обявения конкурс за подбор на външни оценители, които да бъдат включени в списъка с физически лица – външни оценители, които могат да участват в Оценителни комисии за провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 1 и 2 (с изключение на област на въздействие 2.3 „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници”) на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013.

Източник: http://www.ibsme.org

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside