Начало arrow Текущи покани arrow Предложения по университетска харта „Еразъм” за 2011 г.  
Предложения по университетска харта „Еразъм” за 2011 г. Печат
09 май 2010

erasmusВ Официалния вестник на ЕС от 15 април е публикувана специална покана за представяне на предложения - EAC/19/10 относно университетска харта „Еразъм" за 2011 г.

Университетската харта „Еразъм" осигурява общите условия за дейностите по сътрудничество в Европа, които институция за висше образование (ИВО) може да провежда в рамките на програмата „Еразъм" като част от програмата за обучение през целия живот.

Присъждането на университетска харта „Еразъм" е необходимо предварително условие, за да може ИВО да организира мобилността на студентите, преподавателите и на други категории персонал, да провежда интензивни езикови курсове и интензивни програми по „Еразъм", да кандидатства за участие в многостранни проекти, мрежи, придружаващи мерки и да организира предварителни посещения. Университетската харта „Еразъм" се основава на решението за обучение през целия живот, което обхваща периода между 2007 г. и 2013 г.
Университетската харта „Еразъм" обхваща всички институции за висше образование, изброени в член 2, параграф 10 от Решението.

Право да участват имат кандидатите, установени в една от следните страни:

27-те държави-членки на Европейския съюз;
държавите от ЕАСТ и ЕИП: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия;
страните кандидатки: Турция, Хърватия, бивша югославска република Македония;
Швейцария
Срокът за подаване на заявленията е 30 юни 2010 г.
Информацията относно програмата „Еразъм" и университетската харта „Еразъм" може да бъде намерена на следния адрес в интернет: http://ec.europa.eu/llp

Подаването на кандидатурите се извършва съгласно насоките, предоставени от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура, които могат да бъдат намерени на адрес: http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

Източник: http://www.europa.bg

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside