Начало arrow Текущи покани arrow Стартираха пет нови процедури по ОПАК  
Стартираха пет нови процедури по ОПАК Печат
24 април 2010

62Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” откри пет нови процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
 
1. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”
2. „Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация”
3. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”
4. „Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация”
5. „Транснационално и междурегионално сътрудничество”.

Проектни предложения по първата и третата открита процедура могат да подават централните администрации, по втората – централните, областните и общинските администрации, а четвъртата и петата процедура са насочени към конкретни бенефициенти – съответно администрацията на Министерски съвет и Министерството на финансите.
Крайният срок за подаване на предложенията и по петте процедури е до 17.30 часа на 1.06.2010 година.

Първата процедура е на стойност 7 млн. лв. Тя цели да подобри процеса на разработване и прилагане на политики в партньорство с всички заинтересовани страни, както и да спомогне за изпълнението на целите на Лисабонската стратегия и подготовката на България за участие в стратегия ЕС 2020.

Втората процедура е на стойност 5 млн. лв., с които ще се оптимизира  управлението на човешките ресурси в администрацията с акцент в областта на образованието и здравеопазването. Освен това тази процедура ще допълни мерките по предходната и ще създаде условия за постигане на устойчиви резултати в двете сфери.

Третата процедура е на стойност 10 млн. лв. По нея централните администрации ще могат да кандидатстват с проектни предложения за развитие на качествени и насочени към потребителя административни услуги. Целта е да се подобрят услугите, предлагани от приходните администрации на гражданите и бизнеса, в т.ч. чрез изграждане на капацитет за прилагане на електронното управление. Така ще бъде създадена основа за изграждане на съвременна и устойчива приходна администрация и ще се повиши събираемостта на приходите в бюджета на държавата.

Четвъртата процедура е на стойност 4 500 000 лв. и има за цел да повиши качеството на управление на човешките ресурси в администрацията, както и да подобри системата на длъжностите и нейното функциониране.

Петата процедура е на стойност 1 млн. лв. и е свързана с повишаването на капацитета на държавната администрация чрез проучване и използване на опит и добри практики от други държави членки на ЕС в областта на доброто управление. Акцентът тук е поставен върху подготовката на страната за влизане в еврозоната.

Предвижда се в рамките на тази година администрацията да има възможност да оптимизира работата си чрез ОПАК като кандидатства с проекти по програмата на обща стойност 48 млн. лв., от които 37 млн. лв. – за централните, областните и общинските администрации и 11 млн. лв. за конкретните бенефициенти.

Всички необходими документи за кандидатстване ще намерите в секция Нови процедури на сайта на ОПАК.

Източник: http://www.opac.government.bg/

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside