Начало arrow Текущи покани arrow Покана за участие на НПО в комитета за наблюдение  
Покана за участие на НПО в комитета за наблюдение Печат
24 април 2010

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 кани желаещите неправителствени организации да участват в избора на представители на неправителствения сектор в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Конкурентоспособност".
 Заявление за участие в избора могат да подават само неправителствени организации, които са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като организации за осъществяване на дейност в обществена полза в една или повече от следните области (хоризонтални въпроси):
 1. устойчиво развитие – предотвратяване замърсяването на водите, въздуха, почвите опазване на биологичното разнообразие, насърчаване на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници;
2. равни възможности – защита на правата на групи в неравностойно положение (на база пол, възраст, религиозна или етническа принадлежност, заболяване или др.);
3. конкуренция – защита интересите на малките и средните предприятия и др.;
4. други области директно свързани с въздействието на ОП „Конкурентоспособност".
Организациите и предложените от тях кандидати трябва да отговарят на определени критерии, описани в Правилата и процедурата за избор на представители на неправителствени организации за участие в заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", посочени и в поканата за участие.
Писмените заявления за участие следва да се представят в срок до 15 май 2010 г. на адрес: гр. София, 1052,ул. „Славянска" № 8, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, на вниманието на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Ръководител на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност"  г-н Трайчо Трайков.

Покана
Правила и процедура за избор
Документи

Източник: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside