Начало arrow Текущи покани arrow Удължава се срокът за кандидатстване по две схеми за безвъзмездна помощ  
Удължава се срокът за кандидатстване по две схеми за безвъзмездна помощ Печат
10 април 2010

1Министерство на регионалното развитие и благоустройството уведомява всички кандидати по схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както следва:

• BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”, че на основание чл. 14, ал. 7, т. 3 от ПМС №121/31.05.2007 г. и Заповед № РД-02-14-438/24.03.2010 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. се удължава крайният срок за подаване на проектни предложения по схемата на 21 юни 2010 г. в 16.00 ч. местно време;
• BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”, че на основание чл. 14, ал. 7, т. 3 на ПМС №121/31.05.2007 г. и Заповед № РД-02-14-439/24.03.2010 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. се удължава крайният срок за подаване на проектни предложения по схемата на 5 юли 2010 г. в 16.00 ч. местно време.

Коригираните варианти на Насоките за кандидатстване по схемите е публикуван на интернет-страницата на Оперативната програма www.bgregio.eu в секция Отворени търгове, на интернет-страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството: http://www.mrrb.government.bg и на Единния информационен портал www.eufunds.bg

Източник: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside