Начало arrow Текущи покани arrow Покана за проекти по оперативна програма „Конкурентоспособност”  
Покана за проекти по оперативна програма „Конкурентоспособност” Печат
10 април 2010

65Със Заповед №РД-16-332/26.03.2010 г. на Министъра  на икономиката, енергетиката и туризма и Ръководител на УО на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 е открита процедура за подбор на проекти без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги".

Основната цел на процедурата е да предостави интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа на българските стартиращи иновативни предприятия в изпълнението на успешни проекти за внедряване в производството и пазарна реализация на иновативни продукти, процеси и услуги (като услугите следва да са резултат от внедрен иновативен процес или продукт) с висока добавена стойност.

Откритата процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество: BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси иуслуги" е без определен срок за кандидатстване и е с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 19 558 300 лева. За финансиране по нея се одобряват тези проектни предложения, чиято оценка е равна или надвишава 70% от максималния брой точки. Одобрените по нея проекти получават финансиране по реда на тяхното постъпване до изчерпване на предвидените средства по процедурата.
 
Обявената процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.
 
Проектните предложения се подават в териториални звена на Междинното звено по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013 г. – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.
 
 Пакет документи и насоки за кандидатстване
 
Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща или по факс на посочените по-долу адреси като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите , Факс: (02) 80 75 308

Отговорите на въпросите на кандидатите ще бъдат публикувани на интернет страницата на ИАНМСП – www.ibsme.org , не по-късно от 15 работни дни от тяхното получаване.

Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствието на проект и/или кандидат с условията за кандидатстване. Не се предоставят отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.
 
Източник: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside