Начало arrow Текущи покани  
Текущи покани
Стипендия Европа
Финансиране на МСП за консултантски услуги по програма на ЕБВР
Предложения по програма „Обучение през целия живот”
Проекти за финансиране на европейски образователни сдружения
Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система
Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности
Оперативни ръководства за изпълнение на договори, сключени по ОПРКБИ
Спира приемът на проекти по мярката за модернизиране на земеделските стопанства
Проекти по програма "Младежта в действие"
Конкурс "Ние и промените в природата"
Проекти на тема "Алтернативни стратегии за изследвания" по Седма рамкова програма
Конкурс за карикатура “Климатични промени!?”
Европейска танцова програма отпуска стипендии за млади професионалисти
Европейски езиков знак
Спира приемът на проекти по четири мерки на ПРСР
Покана за кандидатсване за инициативата “Европейски езиков знак”
Конкурс на ЕС за млади преводачи
Стипендиантска програма за млади лидери от Централна Европа
Програма “Младежта в действие”
Удължен срок за подаване на проекти
Покана за проекти за насърчаване на заетостта
Две процедури за подбор на проекти по ОПРКБИ
Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации
Конкурси в рамките на проект “Нощ на учените”
Покана по програма за развитие на селските райони
Нови процедури по ОПРЧР
Подкрепа за развитието на туристически атракции
Инициатива clik a tree
Министерство на образованието и науката ще получи 11.5 млн. лева
ЕК разреши подписването на нови договори по ОП “Регионално развитие” и ОП “Транспорт”
Приключи оценката по приоритетна ос 3 “Биоразнообразие”
Конкурс “Музика срещу бедността”
Нова операция по ОПРЧР
Покана по програмата за по-безопасен интернет
Фотоконкурс "Представи си един нов свят"
Нови ръководства по ОПРЧР
Прекратени процедури за набиране на предложения
Проекти по схема квалификационни услуги и насърчаване на заетостта
Насърчаване на творчеството и иновациите в младежкия сектор
Конкурс за избор на външни оценители
Единният информационен портал – с нови възможности
Информационна кампания по програма за развитие на селските региони
Одобрени нови проекти по ОПАК
Пилотни проекти по програма МЕДИА 2007
Проекти по програма „LIFE+” за 2009г.
Пет нови проекта ще бъдат финансирани по ОПАК
EК възстанови междинните плащания по програма ИСПА/Кохезионен фонд
Покана за участие на НПО
Програма “ Място за живот ”
Програма за учене през целия живот
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>
Резултати 451 - 500 от 583
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside