Начало arrow Текущи покани  
Текущи покани
Подкрепа за научно-изследователската и развойна дейност на българските предприятия
Нов прием по мярка 121 от Програмата за развитие на селските райони
Обща покана за предложения по програма “Учене през целия живот” за 2012 г.
Покана за предложения за реинтеграция на отпаднали ученици от образователната система
Започна приемането на заявления по схема “По-близо до работа”
Проекти за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
Започна набирането на заявления по проект „Подкрепа за предприемчивите българи - Компонент І"
Стартира нова процедура за съдебната система
Покана за предложения по програма „Югоизточна Европа 2007-2013”
Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.02 “Безопасен труд”
Покана за представяне на предложения по програма „Младежта в действие“
Покана по Седма рамкова програма
Схема за технологична модернизация в малки и средни предприятия
Прием на заявления по схема „Аз мога повече”
Покана за проекти по програма „Култура”
Започна записването на ученическия преводачески конкурс за 2011 г.
Конкурси и възможности за кандидатстване по Европейски и международни научни програми
Покана за проекти по програма „Жан Моне”
Покана за проекти „Без граници – компонент 1” на ОПРЧР
Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени
Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на СУ в предприятията
Конкурс за наградата за журналистика на ЕС “Заедно срещу дискриминацията”
Конкурс за фотография “Балканът – вечна приказка”
Фотоконкурс на тема: “Да опазим бъдещето: Устойчив транспорт и енергетика”
Регионален конкурс за фотография
Стартира проект „Студентски стипендии и награди” – ІІ фаза
Конкурс "Разкажи ни твоята история"
Oбучение за управление на проекти по програма "Младежта в действие"
Грантова схема: Социални иновации в предприятията
Проектни предложения по ОПРЧР - схема „Нови възможности”
Проекти по програма „Европа за гражданите”
Фотоконкурс „Европейският съюз и неговите съседи”
Международното изложение за проекти по европейски и международни програми „Европа за нас”
Уникален шанс за децата да дадат името си на спътник от Галилео
Ученически конкурс за есе на тема „Стената”
Изменени насоки за кандидатстване по седем процедури по ОПРКБИ
Втора процедура по усвояване на грантовата схема, предоставена от Япония
Започна подборът на служители за европейските институции
Предложения по програма „Учене през целия живот”
Проектни предложения по програма „Интелигентна енергия – Европа 2011”
Информационни дни по отворени схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР
Община Габрово – процедура за финансиране на проекти в областта на културата
Международен конкурс за карикатура доброволчество
Предложения по програма „Младежта в действие”
Конкурс „Мечтите на една гора”
Конкурс за доброволческа инициатива 2011
Покана за проекти в енергийния сектор
Подкрепа за обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини в градските агломерации
Подкрепа за обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини извън градските ареали
Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>
Резултати 301 - 350 от 574
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside