Начало arrow Програми arrow Оперативни програми  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
За нас
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Искате ли да научите повече за Европейския съюз и да участвате в дискусия за бъдещето му? Искате ли да научите повече за Европейския съюз и да участвате в дискусия за бъдещето му?
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Оперативни програми

В резултат на пълноправното си членство в Европейския съюз от 1 януари 2007 г. България участва за първи път в кохезионната политика на ЕС през програмния период 2007 - 2013 г.

Целта на кохезионната политика на ЕС е подкрепа за икономическото, социалното и териториално сближаване чрез намаляване на разликата в нивото на развитие на регионите и държавите членки. Тези цели се осъществяват чрез следните финансови инструменти: Европейски фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд и Кохезионен фонд. Средствата по тези фондове се разпределят съгласно строго определени правила между държавите членки по критерии, свързани с нивото им на просперитет.

В България съществуват две основни нива на национални програмни документи, съгласно които страната ще прилага кохезионната политика. Това са Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) и 7-те оперативни програми (ОП).

Допълнителна информация за Структурните фондове на ЕС за България може да намерите на страницата  http://www.eufunds.bg/, която се поддържа от дирекция "УСЕС" на Министерство на финансите

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ТРАНСПОРТ”
ОП ”ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА”
ОП “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”
ОП “РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА”
ОП “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”
ОП “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside