Начало  
Лисабонски договор
Какво променя за гражданите Договорът от Лисабон?
Ще имат ли националните парламенти повече право на глас в европейските дела?
Ще могат ли гражданите да представят инициативи на институциите на Съюза?
Договорът от Лисабон прави ли по-демократичен процеса на вземане на решения?
Можете ли да обясните новата система на гласуване в Съвета на министрите?
Ще се вземат ли повече решения с квалифицирано мнозинство?
Кои са основните институционални промени, въведени от Договора?
Как Хартата за основните права ще подобри правата на европейските граждани?
Запазва ли Договорът постигнатото от ЕС в сферата на околната среда? А що се отнася до климата?
Какви подобрения ще има в областта на правосъдието и вътрешните работи?
Ще стане ли гласът на Европа в света по-силен с Договора от Лисабон?
Новият договор ще се отрази ли на страните, нуждаещи се от хуманитарна помощ или помощ за развитие?
Намалява ли Договорът способността на държавите-членки да имат независима външна политика?
Договорът ще доведе ли до създаване на европейска армия?
Договорът от Лисабон отслабва ли постиженията на ЕС в социалната сфера?
Договорът от Лисабон излага ли на риск публичните услуги?
Увеличава ли Договорът от Лисабон броя на вземаните в европейските институции решения?
Ще създаде ли Договорът от Лисабон европейска „супердържава“?
Защо не е лесно да се прочете Договорът от Лисабон?
Как и кога ще влезе в сила Договорът от Лисабон?
Защо Договорът от Лисабон е нужен на Европа?
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside