План за възстановяване и устойчивост - цели и очаквано въздействие
25 ноември 2022
6При много голям интерес на 17 ноември 2022 г. в Ритуалната зала на Община Габрово Европа директно Габрово при Габровската търговско-промишлена палата и Община Габрово бяха домакини на общо събитие на центровете Европа директно в България, посветено на предстоящите процедури от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на България, предназначени за бизнеса и гражданите.

Участниците се запознаха с възможностите, които предоставя Планът, с предстоящите програми за бизнеса и финансови инструменти, които се подготвят, както и с предстоящите процедури за финансиране обновяването на бизнес и публични сгради, за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд и др.
Срещата се проведе в хибриден формат. Участниците можеха да бъдат на живо във всеки един от центровете в България, да се включат онлайн, както и да проследят срещата във фейсбук страниците на всички центрове в България. По този начин събитието достигна до повече от 1600 човека в страната.
Срещата беше открита от кмета на Община Габрово Таня Христова, а Марина Кирова от Представителството на ЕК в България представи какво предвижда Планът за целия период.
Процедурите за бизнеса бяха представени от Калин Маринов – Зам. директор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на иновациите и растежа“.
Татяна Ангелчева от МРРБ разказа какви са възможностите за финансиране обновяването на бизнес и публични сгради, а Милена Хубенова и Румен Джаров от отдел „Контрол и мониторинг“ в дирекция “Жилищна политика” на МРРБ представиха процедурата за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I”. Съвсем естествено, обновяването на жилищните сгради предизвика най-голям интерес. Почти час експертите отговаряха на множеството въпроси, които идваха от цялата страна.

След общата част дискусията продължи във всеки център поотделно съгласно местните приоритети на региона.
В Габрово темата беше отново обновяването на жилищния фонд. Тодор Попов – Директор на Дирекция „Административно, правно и информационно обслужване“ в Община Габрово представи детайли от процедурата и отговори на конкретни въпроси, свързани с подготовката на документите за участие в процедурата.
Запис на срещата може да намерите в YouTube канала .

Източник: Европа директно - Габрово
6 6