Първи анализ на предложенията на Конференцията за бъдещето на Европа
21 юни 2022
1Европейската комисия прие съобщение, в което посочва как може да предприеме последващи действия във връзка с резултатите от Конференцията за бъдещето на Европа.

След една година обсъждания Конференцията приключи на 9 май 2022 г. На заключителната церемония в Страсбург председателите на Европейския парламент, Комисията и Съвета получиха окончателен доклад от участниците в конференцията, съдържащ 49 широкообхватни, амбициозни и ориентирани към бъдещето предложения и 326 индивидуални мерки.
Тези предложения, обхващащи девет общи теми, се основават на препоръките, отправени от гражданите по време на европейските граждански панели и националните граждански панели, които изпратиха идеите си чрез многоезичната цифрова платформа.
Конференцията постигна резултати както в количествено, така и в качествено отношение на предложенията, но нейният успех в крайна сметка ще зависи от промяната, която тя може да постигне. В този дух ЕК, заедно с ЕП и Съвета, се ангажираха в съвместната декларация от март 2021 г. да предприемат последващи действия във връзка с онова, което беше предложено - всеки в рамките на своята компетентност и в съответствие с Договорите. Председателят Фон дер Лайен повтори този ангажимент на церемонията по закриването на конференцията.
Съобщението е първата стъпка от последващите действия на ЕК. В него се прави оценка на това какво е необходимо за предприемане на последващи действия във връзка с предложенията на конференцията, прави се преглед на следващите стъпки и се посочва как най-добре да се извлекат поуки от конференцията и да се включи демокрацията на участието в изготвянето на политиките и законодателството на ЕС.
49-те предложения са разделени на същите тематични области, избрани от Конференцията, като оценката на ЕК е изложена за всяка област.
В приложението се определят четири категории отговори:
- съществуващи инициативи, които отговарят на предложенията (напр. Европейския закон за климата);
- онези, които вече са предложени от ЕК и които ЕП и Съветът са призовани да приемат (напр. Новия пакт за миграцията);
- планирани действия, които ще доведат до реализиране на идеите, въз основа на нови размисли от конференцията (напр. Закона за свободата на медиите);
- нови инициативи или области на дейност, вдъхновени от предложенията, които попадат в сферата на компетентност на Комисията (напр. въпроси, свързани с психичното здраве).
Първият набор от нови предложения ще бъде обявен в речта на председателя Фон дер Лайен за състоянието на Съюза през септември 2022 г.

Съобщение относно Конференцията за бъдещето на Европа
Приложение
Окончателен доклад

Източник:
Европейска комисия