Избор на външни експерти за оценка на проектни предложения
23 януари 2009
Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013" обяви конкурс за избор на външни експерти за участие в оценката на проектни предложения по процедури за подбор на проекти по оперативната програма.

Краен срок за подаване на документите - 6 февруари 2009 г.

За допълнителна информация: http://www.eufunds.bg/?cat=407

Източник: www.eufunds.bg