Конкурс за комикс "Европейски съюз и гражданство"
23 януари 2009

Заместник-председателят на ЕК Жак Баро обяви конкурс за комикси, озаглавен ''Европейски съюз и гражданство''.

Участващите в конкурса трябва да изготвят самостоятелно комикс от една страница без текст, който да илюстрира понятието гражданство в Европейския съюз. Конкурсът е отворен за студенти по изобразителни и графични изкуства на възраст над 16 години, които живеят в една от 27-те страни членки на Европейския съюз. Участие могат да вземат и други живущи на територията на ЕС , които се интересуват от темата и са над 16-годишни. Европейското гражданство не е задължително условие.

Оценяването ще протече в два етапа:

След първия подбор на национално равнище ще бъдат избрани тримата най-добри участници. Във всяка страна членка ще се проведе церемония по връчване на наградите на 3 април 2009 г.

На европейско равнище 27-те национални лауреата ще бъдат поканени в Брюксел от 9 до 11 май 2009 г. и измежду тях ще бъдат избрани трима победители за Европа.

На церемония по връчване на наградите, председателствана от Жак Барo, победителите ще получат Първа награда (6000 евро), Втора награда (4000 евро) и Трета награда (2000 евро).

Също така, най-добрите комикси ще бъдат публикувани на интернет страниците на представителствата на ЕК в страните членки, както и на сървъра Europa. Те ще бъдат използвани и в бъдещи кампании, посветени на европейското гражданство.

Крайният срок за участие е 27 февруари 2009 г. Повече информация можете да намерите на интернет страницата на конкурса.

Източник: http://www.dnevnik.bg/evropa