Публикувани са данните за финансовото изпълнение по програми ФАР, ИСПА и САПАРД към 31 декември 2008
23 януари 2009
На Интернет страницата на Министерство на финансите  http://www.minfin.bg  са публикувани данните за финансовото изпълнение по програми ФАР, ИСПА и САПАРД - договорирани и изплатени средства към 31 декември 2008 г.

Справките се намират в категория „България и ЕС"/ „Управление на средствата от ЕС"/ „Финансово изпълнение по програми".

Източник: Министерство на финансите