Безплатни онлайн курсове за безработни младежи
18 юни 2020
5Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) стартира платформа за онлайн обучение на нискоквалифицирани, неучещи и неработещи млади хора до 29 г. възраст.

Платформата е изготвена от международен екип от експерти и ментори с дългогодишен опит в младежкото образование. Обучителните курсове са разделени на две основни категории:

Курс „Базови умения“ е предназначен за нискоквалифицирани младежи, които не са завършили гимназия, но са решени да се обучават и да се квалифицират. Фокусът на обучението е върху изграждане на базови умения за подготовка на автобиография, съвети за участие в интервю за работа, междуличностна комуникация с колегите и други комуникационните умения, изключително важни за всяка работна позиция.

Курс „Агро-професионални умения“ е предимно предназначен за младежи поне със средно образование и интерес към предприемачеството. Във фокусът на обучението са иновациите и технологиите в селскостопанския сектор, както и предприемачески инициативи за стартиране на собствен бизнес.

Курсовете са напълно безплатни и са на български език. Изисква се само регистрация в платформата www.eneet-elearning.eu .
Накратко стъпките за онлайн обучението са следните:
- Регистрация в системата посредством е-мейл;
- Избор на ниво на курса: начинаещи, напреднали или професионалисти;
- Всеки курс се състои от няколко Модула, а модулите от няколко Уроци;
- Уроците (лекции, видеа, линкове, др.) могат да се четат директно в системата или да се свалят като .pdf файл;
- След всеки Модул, следва Тест от няколко въпроса (при грешни отговори на теста, системата дава опция за започване на теста наново);
- Завършване на курса: 100% верни отговори на всички Тестове + попълване на "Въпросника за оценка на курса";
- Издаване на Сертификат: системата автоматично генерира Сертификат с името на курсиста, подпис и печат. Сертификатът може да се свали като .pdf файл или да се принтира веднага!

Преминалите поне едно ниво на обучение, ще бъдат поканени да се включат в международен конкурс за разработване на Start-up бизнес, и екипа на АБЧО ще им предостави професионална подкрепа при разписването на бизнес идеята.
Обучителните курсове са разработени в рамките на проект „eNEET Rural: Насърчаване на предприемачеството и подобряване уменията на незаети и неквалифицирани младежи от малките общини“, финансиран от ЕИП и Норвежкият грант за младежка заетост. Проектът се изпълнява от АБЧО в партньорство с организации от Словения, Италия, Испания, Румъния, Унгария и Норвегия.

Източник: https://www.eeagrants.bg