Достъпна среда и услуги за хора в неравностойно положение , 28 ноември 2018 г. (радиопредаване)
28 ноември 2018