Покана за набиране на кандидати за експерти по програма Югоизточна Европа
20 август 2008
 Управляващият орган на програма Югоизточна Европа, чрез своя Съвместен технически секретариат (СТС), кани кандидати за експерти по програмата, с оглед създаване на списък от експерти, които да подпомагат СТС в оценката на проектните предложения, получени в рамките на втория етап на поканата за набиране на предложения.

Крайният срок за подаване на заявления е 30.09.2008 г.

Подробна информация, относно изискванията към кандидатите може да намерите в прикачения файл и на страницата на програмата за Югоизточна Европа: http://www.southeast-europe.net/en/    

Източник: Министерство на регионалното развитие и благоустройството