ЕП работи за нов баланс между работа и личен живот
22 юли 2018
5Европейският парламент работи по приемането на гъвкави условия на труд, които ще дадат повече свобода на родителите и на хора, които се грижат за близките си.

Парламентарната комисия по заетост подкрепи на 11 юли правила за постигане на по-добър баланс между личния и професионалния живот.


Някои от целите на законодателството са да стимулира бащите да посветят повече време на семейството си, да подкрепи равенството между половете и да гарантира равните възможности за жените.
Депутатите се обявяват за по-високи минимални стандарти по отношения на отпуска за родители и хора, които се грижат за свои близки, за да не се налага те да избират между кариерата и семейството.
Предложеният текст гарантира правото на поне 10 дни платен отпуск за бащата (или втория родител) покрай раждането или осиновяването на дете. Също така се регламентира правото на 4 месеца родителски отпуск, който може да се вземе до 10-тата годишнина на детето, но не може да се прехвърли на другия родител.

Хора, които се грижат за тежко болни или зависими близки, също биха имали право на платен отпуск от работа. Депутатите предлагат плащанията за родителски отпуск и за хората,
които гледат близките си, да се равняват на поне 78% от брутната заплата, а за отпуска след раждане/осиновяване ? поне 80%.

Нивото на заетост на жените в ЕС е 66,5% за 2017 г., далеч под това на мъжете, което е 78%. Вероятността жените да работят на непълно работно време и да прекъснат кариерата си е много по-голяма, като всичко това води до неравенство в заплащането и пенсиите между двата пола.

Гласуваният текст също така посочва, че родителите трябва да могат да ползват гъвкави условия на труд, например възможности за работа извън офиса

Следващи стъпки
Очаква се Парламентът, Комисията и Съветът да започнат преговори по крайния текст на законодателството през есента.

Източник: Европейски парламент