Пътуване в чужбина - 27 юни 2018 г. (радиопредаване)
27 юни 2018