Бъдещето на Job Developer
06 май 2018
6
Какъв е моят талант? В кое професионално поприще бих имал най-голям успех? Приложима ли е на практика и „подхожда“ ли ми бизнес идеята, която имам? Къде да приложим в бъдеще придобитите знания и умения?

66
 На тези и много други въпроси се опитаха да отговорят младежите и кариерните консултанти (най-близкото българско значение на Job Developer) в пилотната фаза и на заключителното събитие през април 2018 г. на проект Job Developer, по който Габровската търговско-промишлена палата работи почти 3 години.
Проектът „Job Developer“ е свързан с личностното развитие на младите хора, оценка на потенциала им за развитие на собствен бизнес, обучение и прилагане на практика от младежите, проучване на пазара за генерираните от тях идеи за малък бизнес.
17 младежи под ръководството на кариерните консултанти генерираха свои идеи за собствен микробизнес, представиха ги пред експерти и чуха техните ценни напътствия. След това всеки младеж проведе по 20 интервюта, за да се проучи търсенето на 20 вида услуги.  Във всяко интервю младежите провериха 5-те най-търсени услуги и 3-те услуги, които не интересуват гражданите, както и причините за това. Като резултат те имаме едно мащабно проучване за тези услуги. 
6В края на пилотната фаза кариерните консултанти заедно с младежите създадоха и съгласуваха личностен план за развитие. Според техните думи, най-ценното, което са получили от този проект, е възможността всеки лично да има разговор с консултантите, да получи лична оценка, да говорят с хора с опит и знания, които да им дадат напътствия и всички желаят това да продължи. Job Developers и младежите получиха сертификати, който документират техния нов вид квалификации и умения.
Проект „Job Developer - от създаване на заетост към развиване на компетентности” е финансиран от програмата на Европейския съюз „ЕРАЗМУС+” и се ръководи от Института по трудово-правни науки към Рурски университет - Бохум. Изследователите си сътрудничат с институции от Гърция, Испания, Литва, България и Унгария. Партньори по проекта в Габрово са ПГТ „Пенчо Семов“, Техническият университет и Кариерният център.

Източник: Габровска търговско-промишлена палата