Европейска година на културното наследство
04 април 2018
5-1Целта на Европейската година на културното наследство е да се насърчат повече хора да откриват културното наследство на Европа и да взаимодействат с него, както и да се засили чувството на принадлежност към общо европейско пространство.
Девизът на годината е „Нашето наследство: където миналото среща бъдещето“.

През годината в Европа ще се осъществят редица инициативи и прояви, за да може хората да се доближат до своето културно наследство и да се чувстват по-съпричастни към него. Културното наследство оформя нашето самосъзнание и ежедневие. То ни заобикаля в европейските градове и села, природни ландшафти и археологически обекти. То не е само в литературата, изкуството и предметите, но и в занаятите, които научаваме от нашите предци, приказките, които разказваме на нашите деца, храната, на която се наслаждаваме в компания, и филмите, които гледаме и в които разпознаваме себе си.
Културното наследство е универсална ценност за нас като хора, общности и общества. Важно е да го съхраняваме и предаваме на бъдещите поколения. Може да гледате на наследството като на нещо „от миналото“ или нещо статично, но то всъщност се променя, когато си взаимодействаме с него. Нещо повече, нашето наследство ще играе голяма роля в изграждането на бъдещето на Европа. Това е една от причините, поради които искаме да достигнем по-специално до младите хора по време на европейската година.
Културното наследство съществува в множество различни форми:
- материално наследство – например сгради, паметници, артефакти, облекла, художествени произведения, книги, машини, исторически градове, археологически обекти;
- нематериално наследство – обичаи, форми на представяне и изразяване, знания и умения – както и свързаните с тях инструменти, предмети и културни пространства – които хората ценят. То включва езика и устните традиции, сценичните изкуства, социалните обичаи и традиционните занаяти;
- природно наследство – ландшафти, флора и фауна;
- цифрово наследство – ресурси, които са създадени в цифрова форма (например цифрово изкуство и анимации) или са цифровизирани с цел съхраняването им (например текстове, изображения, видео, архиви).
52
Какво ще се случи през 2018 г.? - Идеята на годината е всички да преживеят, да оценят и да се насладят на културното наследство. Всеки е поканен да участва в хилядите дейности, които ще се проведат в цяла Европа с цел по-тясна ангажираност на хората с културното наследство.
Всяка държава от ЕС е определила национален координатор, които ще работи по годината и ще координира прояви и проекти на местно, регионално и национално равнище.

Национален координатор за България:

Петър Миладинов, държавен експерт, Министерство на културата
Е-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

Източник: Европейска комисия