Стартиращи предприятия могат да кандидатстват за нисколихвени кредити
20 декември 2017
66Фондът на фондовете подписа първите си две споразумения с финансови посредници „Микрофонд“ АД за 2 млн. лв. и „СИС Кредит“ АД за 1,4 млн. лв.

Средствата са осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 и са първите схеми за финансов инженеринг, реализирани през този програмен период.
Очаква се в началото на следващата година да са отворени за кандидатстване кредитните инструменти. В подкрепа на предприемачите през следващата година ще заработят и консултантските услуги, които ще подпомогнат бъдещите предприемачи в бизнес планирането, предоставяйки разнообразни услуги и обучения. За целта ОПРЧР е отделила 5 милиона лв. и 173 проекта са в оценка.

За всякакви въпроси, свързани с условията и изискванията по кредитите, заинтересованите лица могат да се обръщат към експертите на двете микрофинансиращи институции:
СиС Кредит АД,
София 1000, ул. Г.С.Раковски 140, eт.4
тел.: 0896/ 333 222; 02/ 980 16 19
Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
http://siscredit.com/?page=CentralOffice

Микрофонд АД
София 1000, ул. Екзарх Йосиф 30
тел.: 02 8137 800
Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
www.microfond.bg

Основни параметри
:
- Размер на кредитите – от 5000 лв. до 48 895 лв.
- Срок на кредита до 10 години
- Възможност за гратисен период по главницата до 2 години

Какво финансираме:
- Придобиване на материални и нематериални дълготрайни и краткотрайни активи за развитие или разширяване на дейността на предприятието /самонаетото лице или покриване на др. разходи, свързани с основната стопанска дейност
- Работен капитал за развитие или разширяване на дейността
- Специфично и професионално обучение на служителите/работниците или предприемача/самонаетото лице.

Кого финансираме:
- Стартиращи предприятия
- Стартиращи предприятия на лица от уязвими групи (безработни повече от 6 м., лица с увреждания и младежи до 29г.)
- Социални предприятия (стартиращи и съществуващи)

Защо микрокредит от ОПРЧР:
- Конкурентен лихвен процент на микрокредитите към крайните получатели – 2,9 – 7,2 %
- Занижени условия за покритие с обезпечение
- Дългосрочност до 10 години
- Осигурява достъп до финансиране на групи крайни потребители, които досега не са имали достъп до такива средства

Източник: МТСП