Удължаване и разширяване с 500 млрд. евро на Инвестиционния план на ЕС
20 декември 2017
4Депутатите в ЕП гласуваха на 12 декември за удължаване на работата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) .

Гласуването в пленарна зала доведе до удължаване на срока на функциониране на ЕФСИ до края на 2020 г., като целта ще бъде той да мобилизира до 500 млрд. евро инвестиции.

ЕФСИ бе създаден през 2015 г. за първоначален срок от три години със задачата да привлече публични и частни инвестиции в европейската икономика в размер на 315 млрд. евро. Той бе предложен от председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер в отговор на спада на инвестициите, породен от кризата. Нежеланието за поемане на рискове от инвеститорите бе поставило под въпрос реализацията на редица обещаващи проекти.

Фондът, управляван от Европейската инвестиционна банка, пое ангажимент да покрие евентуални загуби, които могат да настъпят по подбрани проекти. Така той намали риска за инвеститорите и направи много бизнес идеи по-привлекателни.
4До ноември 2017 г. одобреното финансиране от ЕФСИ е доближавало 50 млрд. евро, а очакваните общи инвестиции по проектите в цяла Европа са надхвърляли 250 млрд. евро.
Общото финансиране по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) в България , към м. декември 2017 г., възлиза на 349 млн. евро, като се очаква то да генерира допълнителни инвестиции в размер на 1,5 млрд. евро.

Насърчаване на регионални, местни и по-малки проекти:
- новите правила предвиждат по-голяма роля за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси с по-силно присъствие на местно ниво,
- ако е възможно, Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) следва да делегира подбора и мониторинга на малките проекти на националните насърчителни банки , които са в състояние да подпомогнат покриването на регионални, секторни и трансгранични проекти;
- в случай, че извънредни пазарни условия могат да възпрепятстват даден проект, ЕИБ следва, по изключение, да намали разходите за бенефициента на финансирането.

Източник: Европейски  парламент