Започна кандидатстването за студентски стипендии
30 ноември 2017
5От 27 ноември 2017 г. студентите могат да кандидатстват за европейски стипендии за успех и за специални постижения за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.

Желаещите могат да попълват и подават формулярите си до 14 януари 2018 г. на адрес http://eurostipendii.mon.bg .
Класирането ще бъде публикувано на 8 февруари 2018 г. Пълният график с всички срокове и правила на кампанията са качени на посочената интернет страница.
Стипендии за успех могат да получават само студентите от приоритетните професионални направления във висшите училища в страната. Размерът е 150 лв. месечно, като се изплащат средства за петте месеца от семестъра.
5Стипендията за специални постижения е еднократна и е в размер на 300 лв.
Един студент може да получи до три такива в рамките на един семестър, като условието е да се обучава в редовна форма независимо от специалността. Получаването на европейски стипендии става независимо дали студентите взимат стипендии и от държавния бюджет.
Това е последният четвърти семестър от реализирането на проект „Студентски стипендии – фаза 1“, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Близо 30 000 студенти вече са получили стипендии на стойност близо 23 млн. лв.

Източник
: МОН