Над 120 студенти участваха в Студентската научна сесия
20 октомври 2017
4Бъдещи инженери, икономисти, педагози от Технически университет - Габрово, Технически колеж в Ловеч, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Университет по национално и световно стопанство, Нов Български университет, Лесотехнически университет - София представиха на 20 октомври 2017 г. своите научни разработки в Студентската научна сесия 2017 г.

4За втора година в сесията има и международно участие – този път от Университета Константин Бранкуси – Румъния. Новост тази година е участието като гости на ученици от ПГТ „Пенчо Семов“ в Габрово. Това е част от инициативата за по-тясно сътрудничество между средното и висше образование в региона. В три направления - „Електротехника и електроника“, „Машиностроене и уредостроене“ и „Стопански науки“ участниците изнесоха 94 доклада. Темите на по-голяма част от докладите са насочени към решаване на практически проблеми в съответното направление, широко застъпени са алтернативни източници на енергия, проблеми на комуникацията, съвременни технологии в машиностроенето и металознанието. За първа година в секцията за Стопански науки има много доклади, посветени на финансите и проблемите на публичната администрация.
Ученичките Габриела Кунчева и Десислава Гаврилова с ръководител Пенка Пенева представиха опита си от участие в ученическата компания на гимназията.

4Студентската научна сесия беше открита от председателя на организационния комитет и Зам. ректор на ТУ Габрово доц. д-р Илия Железаров. Преди старта на деловата работа участниците бяха приветствани и от Галина Михнева – ръководител на „Европа директно“ Габрово.
За девета поредна година Европейски център „Европа директно”  е съорганизатор на сесията и осигури наградите на победителите - ваучер на стойност 120 лв.
На първо място в направление „Електротехника и електроника“ беше класиран докладът „Разработване на програмируем музикален фонтан“, разработен от инж. Емил Енчев. Наградата в направление „Машиностроене и уредостроене“ отиде в Преслава Садинова от Лесотехническия университет, а в областта на стопанските науки – в колектив от Шуменския университет.
Даниел Греку от Румъния е носител на специалната награда на Европейския информационен център „Европа директно“ за доклад на европейска тематика.
 
Източник: Европа директно Габрово