ЕС и културно-историческото наследство на Дряново – 2 част, ноември 2016 (радиопредаване)
08 ноември 2016