Защита на интересите на българските производители в ЕС, 16 април 2016 г. (радиопредаване)
17 април 2016