Проектът IT:BSE, представен в Испания
27 октомври 2014

8В рамките на Втората национална конференция на центровете за професионално обучение в Испания бяха представени резултатите от международния проект IT:BSE  – Инженеринг в областта на изграждане и поддръжка на сгради, по който Габровската търговско-промишлена палата е партньор.

В началото на октомври в гр. Овиедо (един от най-чистите градове в Европа)  партньорите по проекта имаха възможност да обсъдят с участниците в конференцията предизвикателствата, с които са се сблъскали по време на разработването на матрицата на компетентностите, определянето на нивата, на които отговаря тази професия съгласно Европейската и националните квалификационни рамки. Специфичното при нея е, че поддръжката на сгради предполага познания в много различни технически области – от ВиК до вътрешни компютърни мрежи.
8Специално внимание беше обърнато и на енергийната ефективност на сградите. В конференцията освен представители на Габровската търговско-промишлена палата от българска страна участва и главният секретар на Националната агенция за професионално образование и обучение - Красимира Брозиг. Тя представи виждането на държавните власти за въвеждането в бъдеще на обучение по тази професия в България.
В рамките на проекта разработените модули бяха тествани при проведената мобилност на ученици от партньорските страни.
Двама ученика от България също имаха възможност в продължение на три седмици през пролетта на настоящата година да покажат наученото у нас пред немски работодатели.
На втория ден от срещата испанските ни партньори от Лангрео бяха ни приготвили приятна изненада. Посетихме музея на минното дело, където с изненада открихме познатата в Габрово марка на фирма Максам, която беше един от крупните дарители за построяването на музея и за показване на историята на производството на взривни вещества.
В момента се подготвя финалната публикация по проекта и на български език.

Източник: ГТПП