Начало  
Заключителен семинар по проект Digital Coach
25 април 2023
3Двудневният заключителен семинар по проект „Digital coach” на 4 и 5 април в Габровската търговско-промишлена палата се състоя в хибриден формат, което даде възможност да се включат и участници от страната – представители на други регионални палати, Европа директно центрове, както и на БТПП.

Областният управител Кристина Сидорова откри форума с думите: „Събитието засяга теми, които са актуални и вълнуват бизнес средите. Лекторите от Германия и Унгария ще предадат на местните предприятия и организации своя опит. Убедена съм, че добрите практики ще бъдат приложени и в нашата област. Пожелавам успех и вярвам, че съвместните усилия на бизнеса и образователните структури ще доведат до желаното развитие в региона.“

В семинара бяха включени анализи, оценки и резултати от проекта.

Проектът „Digital coach” е финансиран по програма Еразъм+, като в него участват 4 страни от ЕС – България, Германия, Унгария и Гърция. У нас дейностите се реализират от  Габровската търговско-промишлена палата и Техническия университет. Той бе представен от Кристина Бурова- Кеслер и проф. Мартин Крьол от Рурския университет в Бохум, Германия. Кристина Кеслер поясни, че моделът е създаден от индустрията за индустрията, като в проекта се експериментира с приложението му в други сфери.

Основната цел на „Digital coach” е да представи система за оценка на процесите по дигитализация и цифровизация в малките и средните предприятия и да подпомогне за осъвременяването на бизнесите с помощта на т.нар. дигитални треньори и „фабрики за обучение“. В рамките на проекта са създадени 10 модула за самообучение на дигитални треньори. Те могат да бъдат външни експерти или вътрешни – част от екипа на съответната компания, която иска да трансформира процесите си на работа. В България до момента са обучени 18 дигитални треньори от двете целеви групи – представители на компании, в които текат пилотните внедрявания, и на ТУ в Габрово.

Първият етап от цифровата трансформация е свързан с оценка на степента на дигитализация и цифровизация на процесите в предприятието. Тя се извършва с помощта на модела за зрялост „Adaption“, в който процесите се оценяват по 48 показателя с до осем различни стойности. После се отбелязва степента, до която бизнесът иска да достигне. Следва етапът на набелязване на конкретни мерки и действия.

Важна роля в проекта имат и „фабриките за обучение“, които дават възможност за експериментално и проблемно ориентирано обучение. Основната роля на дигиталния треньор е да осъществи връзката между предприятията и фабриките за обучение, където да организира проекти за служителите на предприятията, демонстрации и тестове на нови технологии и др.

След семинара представителите на водещата организация – Институтът за трудово-правни науки към Рурския университет в Бохум, и ръководителят на учебната фабрика към университета се срещнаха с ръководството на Техническия университет в Габрово и се договориха за сътрудничество при изграждане на учебна фабрика в ТУ Габрово, както и по други иновационни проекти.

Презентации от семинара и съдържанието на учебните модули .

Източник: ГТПП/ЕВРОПА ДИРЕКТНО Габрово
 
Информационна среща: Финансиране на нови ВЕИ за собствено потребление във фирмите
21 март 2023
1На 15 март 2023 г. се проведе онлайн среща за представяне на възможностите за финансиране на нови възобновяеми източници на енергия за собствено потребление на фирмите по отворена процедура в рамките на Плана за възстановяване и развитие.

Участниците бяха запознати с условията за кандидатстване от Николай Николов, управител на фирма за разработка и управление на проекти. 6-1

Доц. д-р Пламен Цанков от Техническия университет Габрово представи практически съвети по проектирането на фотоелектричните централи във фирмите . Той сподели изводите от наблюденията, които имат върху работата на различните видове фотоелектрични панели в Технологичния парк на ТУ Габрово и даде практични съвети върху какво да обърнат съществено внимание проектантите.

В рамките на срещата беше представен и проект на ТПП Враца, свързан с управление на енергийния отпечатък   за МСП.

Срещата беше организирана от центровете ЕВРОПА ДИРЕКТНО Благоевград, Бургас, Враца, Габрово и Добрич, които са разположени в търговско-промишлените палати на тези градове.

Източник:
ЕВРОПА ДИРЕКТНО Габрово

Продължава...
 
Регионален бизнес форум в Габрово
27 януари 2023
7-1Регионален бизнес форум събра хора от бизнеса, науката, местната и държавната власт, за да обсъдят новите възможности за финансиране и сътрудничество, да се запознаят с добри примери и иновативни решения и актуалните данни за регионалния икономически профил.

Програмата включваше представяне на икономическия профил на Габрово, изготвен от Института за пазарна икономика, мрежата Enterprise Europe Network, която работи в помощ на бизнеса и иновациите на европейско ниво, представяне на предстоящите да стартират програми по Плана за възстановяване и устойчивост и оперативните програми през 2023 г. Участниците бяха запознати и с възможностите на Технологичния парк към ТУ Габрово, както и с плановете да бъде създаден „Иновативен хълм“ в региона на университета. В края на програмата беше предвидено да се представят добри практики от част от фирмите в региона Унитраф АД Соколово, Блазер груп ЕООД, ЖУ ООД и Боряна Груп ЕООД.
6-1
В своето приветствие към участниците във форума кметът на Габрово Таня Христова каза: “Намираме се в много сложен и предизвикателен период, който в Европейския контекст е свързан с полагане на значително по-големи усилия за постигане на устойчивост чрез развитие на зелена икономика, осигуряване на подкрепа на бизнеса за повишаване на конкурентоспособността и засилване ролята на иновациите и умните решения“.
В рамките на форума беше представен и новосъздаденият Екип за сътрудничество в областта на иновациите - Gabrovo ICT, чиято цел е да подобри координацията и сътрудничеството между отделните участници в иновационната екосистема, като по този начин се изгради устойчиво партньорство за регионални иновации. С негова помощ ще се осигури експертна подкрепа и повишаване на капацитета, ще се увеличи синергията и ще се създаде по-висока добавена стойност към иновационната екосистема на общината и региона.
Събитието е първо от поредица такива, които Екипът за сътрудничество в сферата на иновациите – Gabrovo ICT планира да проведе.
6-2Организатори бяха: Община Габрово, съвместно с Регионален иновационен център „Амбициозно Габрово“, Технически университет - Габрово, Габровска търговско–промишлена палата и нейният център Европа директно Габрово, Областен информационен център – Габрово и Областна администрация Габрово.

Презентации от форума:

Икономически профил на Габрово 2022

Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация” 2021-2027 г.

NextGenerationEU

Enterprise Europe Network платформа за бизнеса

Технологичен парк Габрово

Източник: Европа директно Габрово
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 17 - 20 от 124
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside