Начало arrow Архив на новините arrow Ноември 2009 arrow Финансиране на МСП за консултантски услуги по програма на ЕБВР  
Финансиране на МСП за консултантски услуги по програма на ЕБВР Печат
27 ноември 2009

Съдействие при избор на бизнес-консултанти и частично субсидиране на консултанската услуга се предлага на малки и средни предприятия по Програма БАС. Създадената от Европейската банка за възстановяване и развитие програма управлява мрежа от офиси за подпомагане развитието на малките и средни предприятия в Югоизточна Европа, Северозападна Русия, Самара и Азия.

6 

 

 

Целта на Програма БАС е:
- Да съдейства за растежа и подобряване конкурентноспособността на малките и средни предприятия посредством финансирането на бизнес консултантски услуги, предоставяни от най-добрите местни консултанти.
- Да спомага за развитието и усъвършенстването на уменията на местните консултанти да посрещат нуждите на предприятията от такива услуги.

Какво предлага програмата БАС в България:
- Съдействие при избирането на най-подходящите местни консултанти за решаването на конкретни бизнес проблеми и изпълнението на конкретни консултантски задачи.
- Субсидия до 50% от общия разход за консултанската услуга, но не повече от 9000 евро за даден проект.

Допустими дейности:
- маркетингово проучване;
- търсене на партньори и инвеститори;
- подбор и оценка на необходимо оборудване;
- подобряване организационната и управленска структура;
- изготвяне на бизнес планове;
- развитие и усъвършенстване на финансово-счетоводните и контролни системи;
- развитие и усъвършенстване на управленските информационни системи;
- подготовка и издаване на свидетелства за системи за контрол на качеството (ISO, HACCP, и др.).

Това са само част от бизнес консултантските услуги, които могат да получат финансиране от програмата БАС. Всеки проект ще бъде разработен по начин, който най-добре отговаря на специфичните нужди на конкретното предприятие. Програмата БАС не предоставя помощ при финансирането на правни и одиторски услуги.

Допустими кандидати:
- Малки и средни фирми от всички стопански сектори с изключение на тези, работещи в селското стопанство, строителството, военната индустрия, тютюнопроизводството, банковото дело, хазарта, управлението на недвижими имоти. Програмата ще подпомага предприятия, работещи в областите на хранително-вкусовата промишленост, производството на строителни материали, както и фирми, които се занимават с търговия или работят в сферата на услугите;
- Частни и с български мажоритарен собственик;
- Съществуват най-малко от две години;
- Имат от 15 до 250 служители/работници.
Краен срок: текущ

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страницата на Програма БАС

Източник:  http://www.dnevnik.bg//evropa

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside