Начало arrow Архив на новините arrow Октомври 2009 arrow Проекти по програма "Младежта в действие"  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Проекти по програма "Младежта в действие" Печат
25 октомври 2009

721Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура на ЕК кани всички заинтересувани да представят проекти за подкрепа на дейности по Действие 4.1 " Подкрепа за организации, осъществяващи дейност на европейско равнище в сферата на младежта" на програма "Младежта в действие 2007-2013"

Целта на Действие 4.1 на програма "Младежта в действие" е да бъдат подкрепяни постоянните дейности на организации, действащи на европейско равнище в сферата на младежта. Тези дейности трябва да допринасят за насърчаването на активното участие на младите граждани в обществения живот и обществото, както и за разработването и осъществяването на действия за европейско сътрудничество в сферата на младежта в общ смисъл.

Допустими дейности:
- представителство на европейско равнище на възгледите и интересите на младите хора;
- младежки обмен и доброволчески дейности;
- неинституционализирано и неформално обучение и програми за младежки дейности;
- насърчаване на междукултурното познание и разбиране, дебати по европейски въпроси, политиките на Европейския съюз или младежките политики;
- разпространение на информация за действия на Общността;
- действия, насърчаващи участието и инициативите от страна на младежите.

Допустими кандидати: За годишни безвъзмездни средства с цел подпомагане на оперативните разходи могат да кандидатстват:
- организации с нестопанска цел, осъществяващи дейност на европейско равнище с насоченост към младите хора;
- европейски мрежи, представляващи организации, работещи в полза на младите хора.

722Допускат се кандидатури на организации със седалище в една от следните страни: държавите - членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция, Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Бивша югославска република Македония, Черна гора, Сърбия, Беларус, Молдова, Руската федерация и Украйна. Кандидатстващите организации трябва да имат действащи структури в най-малко 8 от горепосочените страни.

Бюджет: Общият бюджет по настоящата покана е 1 400 000 евро. Финансовата помощ на Общността не може да надвишава 80% от общите оперативни разходи на бенефициентите. Максималният ежегоден размер на безвъзмездните средства, отпускани от Общността на отделните организации, е 35 000 евро за годишно оперативно споразумение

Краен срок: 9 декември 2009 г.

Допълнителна информация:

Инструкциите и формулярите за кандидатстване ще бъдат публикувани на интернет страницата на програма "Младежта в действие", Действие 4.1

За допълнителна информация можете да се обърнете към Националния център за европейски младежки програми и инициативи, програма "Младежта в действие"

Източник: http://www.dnevnik.bg//evropa

 

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside