Начало arrow Архив на новините arrow Октомври 2009 arrow Проекти на тема "Алтернативни стратегии за изследвания" по Седма рамкова програма  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Проекти на тема "Алтернативни стратегии за изследвания" по Седма рамкова програма Печат
06 октомври 2009

Обявена е покана за представяне на проекти по приоритет "Здраве" на специфична програма "Сътрудничество" на Седма рамкова програма за научни изследвания.

Допустими дейности:
1. Съвместни проекти. Съвместните проекти са научноизследователски проекти с ясно определени научни и технологични цели и специфични очаквани резултати (като разработване на ново познание или технология за подобряване на европейската конкурентоспособност). Те се разработват от консорциуми, съставени от участници от различни страни, както от промишлеността, така и от академичните среди.
2. Дейности по координация и подкрепа. Това са дейности, които не покриват самите научни изследвания, но координират и обхващат в мрежа проекти, програми и политики. Това например може да включва:
- координиране и дейности за обхващане в мрежа, както и разпространение и използване на знания;
- проучвания или експертни групи, подпомагащи изпълнението на РП
- подкрепа за многонационален достъп до по-важните научноизследователски инфраструктури
- дейности за насърчаване на участието на малките и средните предприятия, гражданското общество и техните мрежи;
- подкрепа с цел сътрудничество с други европейски схеми за научни изследвания (например научни изследвания в нови и гранични области).

Допустими кандидати
-  Изследователски институти
-  университети
-  предприятия, включително МСП
-  ръководители на изследователски програми
-  В проектите трябва да участват най-малко 3 независими юридически лица, регистрирани в 3 различни държави - членки на ЕС, или асоциирани страни.
Бюджет: 25 млн. евро
Краен срок: 3 февруари 2010 г.

Допълнителна информация:Пълния текст на поканата, както и насоки за кандидатстване можете да намерите тук.

Източник: http://www.dnevnik.bg/evropa

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside