Начало arrow Архив на новините arrow Юни 2009 arrow Прекратени процедури за набиране на предложения  
Прекратени процедури за набиране на предложения Печат
29 юни 2009

oprrУправляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., уведомява всички потенциални кандидати, че поради изчерпване на финансовия ресурс е прекратена процедурата за набиране на проектни предложения по три схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

1. BG161РО001/1.1-01/2007 "Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали".

2. BG161 РО001/2.1-02/2007 "Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа".

3. BG161РО001/4.1-01/2007 "Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие"

Източник:  Министерство на регионалното развитие и благоустройството

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside