Начало arrow Архив на новините arrow Май 2009 arrow Покана по “Еразъм” за млади предприемачи  
Покана по “Еразъм” за млади предприемачи Печат
12 май 2009

Целта на настоящата покана за представяне на предложения е да помогне на начинаещите предприемачи в ЕС да обогатят своя опит, познания и контакти, като прекарат известно време в предприятия, ръководени от опитни предприемачи в други държави-членки на ЕС.

Дейността е насочена към лица, възнамеряващи да започнат собствен бизнес, и към предприемачи, започнали дейността си наскоро.

В поканата за представяне на предложения могат да участват всички публични структури и частни организации, работещи в сферата на подпомагането на бизнеса.

Поканата се състои от две обособени позиции с два вида дейност - европейски партньорства и координация и изграждане на контакти.

Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на проекти, възлиза на 4 300 000 EUR. Финансовата помощ от страна на Комисията не може да надхвърля 90 % от общата сума на допустимите разходи.

Заявленията за кандидатстване трябва да бъдат представени на Комисията не по-късно от 29 май 2009 г.
Пълният текст на поканата за представяне на предложения и формулярите за кандидатстване са достъпни на страницата на Европейската комисия.

Заявленията трябва да съответстват на изискванията, посочени в пълния текст на поканата, и да бъдат подадени посредством предоставените за целта формуляри.

Източник: http://www.dnevnik.bg/evropa

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside