Начало arrow Архив на новините arrow Май 2009 arrow Концепция за изграждане на изграждане на инфраструктурата в сектор отпадъци  
Концепция за изграждане на изграждане на инфраструктурата в сектор отпадъци Печат
20 май 2009

solutionsНа 16 април 2009 г. в хотел "Шератон" в София се проведе кръгла маса и семинар за представяне на новия механизъм за изграждане на инфраструктурата в сектор "Отпадъци" чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.". Събитието се организира с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие и в него взеха участие представители от Европейската комисия, Националното сдружение на общините в Р България, съветници в кабинета на заместник министър-председателя по усвояване на евросредствата, представители от ДЖАСПЪРС, общински администрации от 23те региона, в които предстоят да бъдат изградени интегрирани системи за управление на отпадъците, консултантски фирми, журналисти и др.

Представени бяха политиката за управление на отпадъците, предложеният механизъм, както и опитът на ДЖАСПЪРС в изпълнението на проекти в сектора.
България е готова с програмата за управление на битовите отпадъци, която ще се реализира от средата на юли тази година и която изцяло е съобразена с изпълнението на поетите от страната ни ангажименти, каза министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров. Той откри срещата, като уточни, че от средата на юли системата за третиране на отпадъци у нас ще бъде приведена в съответствие с всички изисквания на европейските директиви и българското законодателство. Със средства от оперативна програма "Околна среда" в размер на 367 млн. евро от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет директно ще се финансират оставащите за доизграждане 23 регионални системи за третиране на отпадъците с цел максимално да се опростят процедурите за отпускане на парите за проектите, а също и максимално бързо да започне строителството. Средствата ще бъдат разпределени така, че да бъдат изградени една, две до три клетки на съответното регионално депо, инсталация за сепариране и инсталация за компостиране. По този начин, с тези 23 системи, както и с ресурса на действащите в момента 27 регионални депа и на изграждащите се в момента пет, третирането на отпадъците в страната ще бъде осигурено за седем години напред.

Презентация на дирекция "Управление на отпадъците" в МОСВ mosv

Презентация на Управляващия орган на ОПОС

Презентация на ДЖАСПЪРС

Механизъм за изграждане на инфраструктура в сектор "Отпадъци"

Източник: Министерство на околната среда и водите

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside