Начало arrow Програми arrow Програма за развитие на селските райони 2007- 2013 arrow Допълнителна информация за програмата  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Допълнителна информация за програмата Печат
10 март 2008

Одобрена от Европейската комисия на 19.12.2007 г.

Общ бюджет: 3 242 млн.€  (2 609 млн. евро от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 633 млн. евро средства от държавния бюджет.)

Програмата ще се прилага на цялата територия на България, но географският обхват на мерките е различен в зависимост, както от стратегическите приоритети и целите, които следва да се постигнат в края на програмния период, така и от разграничението с Оперативните програми по Структурните фондове, с оглед избягване на двойно финансиране.  

За всяка от мерките от Програмата се изготвят подробни наредби, които ще бъдат публикувани в Държавен вестник. В помощ на потенциалните кандидати се разработват и ръководства за кандидатстване.

Управляващ орган:  Дирекция „Развитие на селските райони” при Министерство на земеделието и продоволствието.
Разплащателна агенция
- ДФ “Земеделие”

Интернет страници:   http://www.mzgar.government.bg/ 
                                   http://www.dfz.bg/

                                   http://www.agroprograma.org/

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside