Начало arrow Програми arrow Програми на Общността arrow Програма „Учене през целия живот” 2007 - 2013 г.  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Програма „Учене през целия живот” 2007 - 2013 г. Печат
13 март 2008

Общата цел на програмата „Учене през целия живот” е да допринесе чрез учене през целия живот за развитието на Европейската Общност като общество, основано на знания, с устойчиво икономическо развитие, с повече и по-добри работни места и по-голяма социална кохезия, като, в същото време, осигурява по-добра защита на околната среда за бъдещите поколения.
Програмата цели и обмен на знания, сътрудничество и движение между системите на образование и обучение в рамките на Общността.Общият бюджет за седемгодишния период възлиза на 6 970 000 000 евро.Структурата на програма „Учене през целия живот” е различна от тази на програмите "Сократ", "Леонардо да Винчи", eLearning, които я предшестват. Тя е структурирана като интегрирана програма, която се състои от:

·        
Четири секторни програми, насочени към: 
- училищното образование (секторна програма „Коменски” ) 
http://www.ec.europa.eu/education/programmes/llp/comenius/index_en.html

- висшето образование (секторна програма „Еразъм”)
 http://www.ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/index_en.html
- професионалното образование (секторна програма „Леонардо да Винчи”)
 
http://www.ec.europa.eu/education/programmes/llp/leonardo/index_en.html

- образованието за възрастни (секторна програма „Грюндвиг”)
 http://www.ec.europa.eu/education/programmes/llp/grundtvig/index_en.html

·        
Хоризонтална програма, насочена към различни области (сътрудничество наполитическо ниво и иновации в областта на ученето през целия живот, популяризиране на изучаването на чужди езици; разработване на нови ИКТ, разпространение и прилагане на резултатите) http://www.ec.europa.eu/education/programmes/llp/transversal/index_en.html  

·      
Програма „Жан Моне” в подкрепа на преподавателите, изследователите, ангажираните в процеса на европейската интеграция и работещите в основни европейски институции. http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/jm/index_en.html

Други връзки: 

Страница на Европейската комисия – Програма „Учене през целия живот”
http://www.ec.europa.eu/education/programmes/newprog/index_en.html 

Страница на Изпълнителната агенция към Европейската комисия, администрираща централизираните дейности по Програмата „Учене през целия живот”

http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

Страница на Министерството на образованието и науката в България 
 
 http://www.minedu.government.bg/

Центърът за развитие на човешките ресурси е координиращ орган в България по Програма "Учене през целия живот" на Европейския съюз и работи по проекти в областта на образованието, професионалното обучение и пазара на труда. Центърът организира работата по подбора, оценяването, финансирането и мониторинга на проектите по Програма "Учене през целия живот" и извършва консултантска дейност по проектите на тази програма.
http://www.hrdc.bg

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside