Начало arrow Новини arrow 2,67 млрд. евро от програмния период 2021 - 2027 г. са договорени  
2,67 млрд. евро от програмния период 2021 - 2027 г. са договорени Печат
25 юни 2024
5„Близо 2,67 млрд. евро или 20,69% от бюджета за програмния период 2021 – 2027 г. вече са договорени, а от тях 581,4 млн. евро са разплатени към бенефициентите“. Това съобщи заместник-министърът на финансите Мартин Дановски при откриването на третото заседание на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство.

Участие във форума взеха представители на Европейската комисия, управляващите органи на програмите, Националното сдружение на общините в Република България, социални партньори, неправителствени организации, институции и др.
Събитието е първото след изтичане на срока за допустимост на разходите за предходния програмен период 2014 – 2020 г. и на него беше констатирано успешното усвояване на почти целия европейския ресурс.
„Към настоящия момент можем да отчетем, че договорените средства в рамките на Кохезионната политика възлизат на 9,73 млрд. евро, а реално извършените плащания към бенефициентите са в размер на 8,79 млрд. евро. Това представлява 96,15% от бюджета на програмите. Финалното отчитане по част от проектите все още тече и затова имаме увереност, че до края на процеса по приключване на програмите усвояването ще се доближи максимално до 100% от европейското финансиране“, обобщи заместник-министър Дановски.
Той допълни, че са положени първите стъпки за изпълнение и на Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), които дават възможност за финансиране по повече от една програма. По думите му подборът на концепциите за ИТИ вече е във финалната си фаза, предстои подборът на проектни предложения в изпълнение на одобрените концепции, като до края на годината се очаква сключване на първите договори с бенефициенти.

По време на заседанието беше обсъдена и одобрена Концепция за инвестициите от фондовете на  Кохезионната политика на ЕС за програмния период 2021 – 2027 г. в Северна България.

Заместник финансовият министър уточни, че в Споразумението за партньорство е поет ангажимент поне 50% от средствата за по-слабо развитите региони на България да бъдат насочени към Северна България. Той призова за активно сътрудничество по темата с регионалните и местни власти и всички заинтересовани страни от Северна България, за да бъдат обърнати негативните социално-икономически тенденции в северните региони.

 „Конкретният процент на целенасочена подкрепа не бива да се превръща в самоцел. Основополагащият дебат всъщност е към какво ще насочим тези средства, така че това да допринесе за догонващото развитие на Северна България и за намаляване на междурегионалните различия в страната. Затова ние гледаме на концепцията като на отправна точка и разчитаме изключително много на идеите и предложенията на регионалните и местни власти и всички заинтересовани страни от Северна България. Ключовото усилие е да откроим заедно сферите, инвестициите и проектите, които имат потенциал да се превърнат в двигатели на растежа в тези региони“, коментира още заместник-финансовият министър.

Източник: Министерски съвет
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside