Начало arrow Новини arrow Нови правила за поправяне на телефони и таблети  
Нови правила за поправяне на телефони и таблети Печат
25 юни 2024
4Комисията предложи нови правила, които да помогнат на потребителите да правят информиран и устойчив избор при закупуването на мобилни и безжични телефони и таблети съгласно действащия Регламент на ЕС за енергийното етикетиране.

Това ново предложение се прави в същия ден, в който след предложение на Комисията от ноември 2022 г., Европейският парламент и Съветът одобриха мерки, за да станат тези устройства по-енергийно ефективни, по-трайни и по-лесни за поправяне съгласно Регламента на ЕС за екопроектирането.
Тези мерки помагат на икономиката на ЕС да стане по-кръгова, с тях се пести енергия, намалява се въглеродният ни отпечатък, подкрепят се кръговите стопански модели и ползите от Европейския зелен пакт достигат до потребителите.
Мобилните телефони и таблетите, произведени в съответствие с тези правила, до 2030 г. ще започнат всяка година да спестяват почти 14 тераватчаса първична енергия. Това е една трета от потреблението на първична енергия от тези продукти днес. Новите правила също така ще спомогнат за оптимизиране на използването на суровини, които са от изключителна важност и ще улеснят тяхното рециклиране.
Съгласно Регламента за енергийното етикетиране смартфоните и таблетите, пуснати на пазара на ЕС, ще трябва да показват информация за своята енергийна ефективност, дълголетие на батерията, защита от прах и вода и устойчивост на случайно падане. Това също така е първият случай, в който продукт, пуснат на пазара на ЕС, ще трябва да има оценка на пригодността за поправка. Това ще помогне на потребителите в ЕС да направят по-информиран и устойчив избор при извършването на покупки и ще насърчи устойчивото потребление.

Новите продукти ще използват съществуващите и добре известни енергийни етикети на ЕС със скалата A-G, а базата данни на ЕС за Европейския регистър на продуктите за енергийни етикети (EPREL) ще предоставя допълнителна информация за продукта. 

Освен това в новоодобрения Регламент за екопроектирането се определят минимални изисквания за мобилните и безжичните телефони и таблетите, които се пускат на пазара на ЕС, включително:
- Устойчивост на случайни падания или драскотини, защита от прах и вода и използване на достатъчно трайни батерии. Акумулаторните батерии следва да издържат най-малко 800 цикъла на зареждане и разреждане, като същевременно запазват най-малко 80% от първоначалния си капацитет.
- Правила за демонтаж и поправка, включително задължение за производителите да предоставят на сервизите резервните части от критично значение в рамките на 5-10 работни дни и в продължение на 7 години след края на продажбите на дадения модел на продукта на пазара на ЕС.
- Наличност на актуализации на операционната система за по-дълги периоди: в продължение на най-малко 5 години след пускането на продукта на пазара.
- Недискриминационен достъп на професионалните сервизи до всеки софтуер или софтуер на производителя, необходимо да бъде подменен.

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside