Начало arrow Новини arrow Финансиране на приоритетите на Европа за 2025 г.  
Финансиране на приоритетите на Европа за 2025 г. Печат
25 юни 2024
3Комисията предложи годишен бюджет на ЕС в размер на почти 200 милиарда евро за 2025 г., увеличен със 72 милиарда евро по линия на плана за възстановяване след COVID - NextGenerationEU.

Целта му е да финансира приоритетите на ЕС и да спомогне за справяне с настоящите и бъдещите предизвикателства. Предложението на Комисията ще бъде обсъдено и прието от Европейския парламент и Съвета на ЕС. 

За какво служи бюджетът на ЕС

Бюджетът на ЕС дава възможност на държавите от ЕС да постигнат заедно повече, отколкото биха могли поотделно, например чрез финансиране на инфраструктурни проекти или при реагиране при кризи. Чрез обединяване на ресурсите, съвместна работа и подпомагане на всички държави от ЕС, техните граждани и не само тях, бюджетът на ЕС укрепва икономиката и геополитическото положение на Европа.

Дългосрочният бюджет на ЕС определя приоритетите и ограниченията за разходите за няколко години. Всяка година се договаря и приема годишен бюджет в рамките на тези ограничения.

Бюджетът на ЕС се финансира главно от дела от брутния национален доход на всяка държава от ЕС, митата върху вноса на стоки от страни извън ЕС, малка част от ДДС, събиран от всяка държава от ЕС, и вноска въз основа на количеството нерециклирани отпадъци от пластмасови опаковки във всяка държава от ЕС.

Къде отиват средствата

- Средствата от бюджета за 2025 г. ще бъдат изразходвани там, където могат да доведат до най-осезаема промяна, въз основа на нуждите на държавите от ЕС и партньорите на ЕС по света.
- Средствата ще насърчат екологичния и цифровия преход, ще създадат работни места, ще финансират подкрепата на ЕС за Украйна и ще спомогнат за справяне с предизвикателствата на миграцията и кризата в Близкия изток.
- Средствата ще повишат и капацитета ни да реагираме на природни бедствия и да финансираме подкрепа за важни технологии от критично значение.
- Освен това бюджетът ще финансира всички текущи проекти и политики на ЕС в областта на селското стопанство, регионалното развитие, научните изследвания и иновациите, действията в областта на климата, отбраната, здравеопазването, сигурността, спътниковата инфраструктура и много други.

Проектобюджетът за 2025 г. е част от дългосрочния бюджет на Съюза, приет в края на 2020 г. и изменен през февруари 2024 г., включително последващите технически корекции, и има за цел да превърне неговите приоритети в конкретни резултати на годишна основа.

Годишен бюджет за 2025


Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside