Начало arrow Новини arrow Икономическа прогноза от пролетта на 2024 г.  
Икономическа прогноза от пролетта на 2024 г. Печат
23 май 2024
След общата икономическа стагнация през 2023 г., по-добрият от очакваното растеж в началото на 2024 г. и продължаващото намаляване на инфлацията създадоха условия за постепенно увеличаване на икономическата активност през прогнозния период.

В прогнозата на Европейската комисия от пролетта се предвижда растеж на БВП през 2024 г. от 1% в ЕС и 0,8% в еврозоната. През 2025 г. се очаква растежът на БВП да се ускори до 1,6% в ЕС и до 1,4% в еврозоната. Очаква се инфлацията да намалее от 6,4% през 2023 г. на 2,7% през 2024 г. и на 2,2% през 2025 г.

Връщане към растеж на фона на ускорено частно потребление

Според предварителната експресна оценка на Евростат през първото тримесечие на 2024 г. БВП е нараснал с 0,3% както в ЕС, така и в еврозоната. Тази експанзия, наблюдавана в повечето държави членки, бележи края на продължителния период на икономическа стагнация, който започна през последното тримесечие на 2022 г.
Очаква се растежът на икономическата активност през тази и следващата година да бъде обусловен в голяма степен от устойчивото нарастване на частното потребление, като продължаващото нарастване на реалните заплати и на заетостта поддържа нарастването на реалните разполагаеми доходи. Голямата склонност към спестяване обаче все още възпира отчасти частното потребление.
За разлика от тях растежът на инвестициите, изглежда, намалява. В резултат на отрицателния цикъл на жилищното строителство се очаква слаб ръст на инвестициите. Въпреки че се предвижда условията за кредитиране да се подобрят през прогнозния период, сега пазарите очакват малко по-постепенен тренд на намаляване на лихвените проценти в сравнение с прогнозата от зимата.  

Инфлацията ще продължи да намалява
Инфлацията по ХИПЦ в еврозоната продължи рязко да спада от отчетената през октомври
2022 г. върхова стойност от 10,6% (на годишна база). През април тази година се очаква да е достигнала най-ниското си равнище от 2,4% за последните две години.

Пазарът на труда остава стабилен въпреки слабия растеж
Въпреки забавянето на икономическата активност икономиката на ЕС създаде над два милиона работни места през 2023 г., като през последното тримесечие на годината равнищата на активност и заетост на хората на възраст 20-64 години достигнаха нови рекордно високи стойности съответно от 80,1% и 75,5%. Пазарът на труда в много държави в ЕС продължава да бъде свит. През март равнището на безработица в ЕС достигна рекордно ниско равнище от 6,0%. Според прогнозите растежът на заетостта в ЕС ще се забави до 0,6% през тази година, преди да намалее още до 0,4% през 2025 г. Очаква се равнището на безработица в ЕС да остане като цяло стабилно около историческия си минимум.
В съответствие с очакваната продължаваща дезинфлация нарастването на номиналните заплати в ЕС започна да се забавя, след като през 2023 г. достигна най-високото си равнище от 5,8 %. В бъдеще се очаква то да продължи да се забавя.

С отмяната на извънредните мерки за енергийна подкрепа се очаква бюджетните дефицити да намалеят

Повишена несигурност на фона на геополитическо напрежение
Във вътрешен план намаляването на инфлацията може да се окаже по-бавно от очакваното, в резултат на което е възможно централните банки в ЕС да забавят понижаването на лихвените проценти, докато спадът на инфлацията при услугите се задържи на едно равнище. Същевременно намаляването на склонността към спестяване би могло да стимулира растежа на потреблението, а инвестициите в жилищното строителство биха могли да се възстановят по-бързо.

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside