Начало arrow Новини arrow Проект ALLON_I3 предоставя инструменти за междурегионални иновационни екосистеми  
Проект ALLON_I3 предоставя инструменти за междурегионални иновационни екосистеми Печат
22 март 2024
8На 28 февруари 2024 г. в Габрово се проведе работна среща по проект "Алианс за междурегионални инвестиции в иновации" (ALLON_I3), в който Регионален иновационен център „Амбициозно Габрово“ е управляващ партньор.

Консорциумът включва: 3 по-слабо развити региона - Габрово, България; Ена, Сицилия, Италия; Алентежу, Португалия, представени съответно от RIC_AG, PRISM и ADRAL (координатор на проекта); 2 региона в преход - Атика, Гърция; Никозия, Кипър, съответно представени от AKEP и SYNTHESIS; 1 по-развит регион - Северна Дания, Дания, представен от NDEU и 1 асоцииран партньор от Норвегия.
Общата цел на проекта е да повиши капацитета на участващите по-слабо развити региони, за да си сътрудничат с по-развитите региони и регионите в преход, като се оформи междурегионалната екосистема за инвестиции в иновации Allon_I3 с по-силни вериги за създаване на стойност или с нови такива.
Тематичната област на Allon_I3 е посветена на ИКТ/дигитализацията + чистите технологии, енергетиката, околната среда и устойчивото развитие, което е общата приоритетна област S3 на всички участващи региони.
Основните резултати по проекта включват инфраструктура на екосистемата I3, план за действие за подобряване на регионалната иновационна екосистема, програма за изграждане на капацитет, набор от източници на финансиране, прогноза за възможни бъдещи инвестиционни планове и доклад за вътрешни реформи.
Участниците имаха възможност да се срещнат с представители на габровския бизнес (Sensate, Pastli, STS Electronics, STS Pack Holding, STS Print, STS Cosmetics, LS Tubes, Elna, Mechatronica, Impuls, Vernada, Unitraf, Sokol, AdTech, Tehnoles, DikTech, Lormet Bulgaria) и да се запознаят с техните продукти на изложението, подредено в библиотеката на ТУ Габрово.
Освен това партньорите посетиха Технопарка на ТУ - Габрово, и по-специално инженерните лаборатории в рамките на Центровете за компетентност и Центъра за върхови постижения, където бяха обсъдени възможностите за научни изследвания.

На 29 февруари членовете на проекта участваха в събитие за обучение на обучители за изграждане на капацитет. Първата част беше посветена на инвестициите и беше представена от г-н Свейн-Магнус Соренсен, експерт по инвестициите и председател на NorBAN, и г-жа Рита Ансон, експерт по инвестициите и генерален секретар на NorBAN, Норвегия. Основният въпрос беше "Как да бъдете „ангел“.

Втората част на събитието беше посветена на специализираните иновации в междуотрасловата интелигентна верига за създаване на стойност и беше изнесена от проф.Стелиан Брад от Техническия университет в Клуж Напока, председател на IT клъстера CLUJ.

Източник: РИЦ Амбициозно Габрово
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside