Начало arrow Новини arrow Действия за насърчаване на биотехнологиите и биопроизводството  
Действия за насърчаване на биотехнологиите и биопроизводството Печат
22 март 2024
3Комисията предложи поредица от целенасочени действия за насърчаване на биотехнологиите и биопроизводството в ЕС.

В съобщението „Изграждане на бъдещето с природа“ се посочват предизвикателствата и пречките и се предлага те да бъдат преодолени в съответствие със Съобщението относно дългосрочната конкурентоспособност на ЕС.

Напредъкът в науките за живота, подкрепен от цифровизацията и изкуствения интелект (ИИ), и потенциалът на основаните на биологията решения за решаване на обществени проблеми, превръщане на биотехнологиите и биопроизводството в една от най-обещаващите технологични области на настоящия век. Те могат да помогнат на ЕС да модернизира своя сектор на селското стопанство, горското стопанство, енергетиката, храните и фуражите и промишлеността. Освен това тези технологии могат да допринесат за един по-конкурентоспособен и устойчив ЕС, който предоставя по-добро здравеопазване на своите граждани и е успешен в екологичния и цифровия преход.

Секторът на биотехнологиите и биопроизводството на ЕС е изправен пред няколко предизвикателства: научни изследвания и трансфер на технологии към пазара, регулаторна сложност, достъп до финансиране, умения, пречки пред веригата за създаване на стойност, интелектуална собственост, обществено приемане и икономическа сигурност.
Ето защо Комисията предлага набор от действия:
- Стимулиране на научните изследвания и насърчаване на иновациите;
- Стимулиране на пазарното търсене;
- Рационализиране на регулаторните пътища;
- Насърчаване на публичните и частните инвестиции;
- Укрепване на уменията, свързани с биотехнологиите;
- Разработване и актуализиране на стандарти;
- Подкрепа за сътрудничеството и полезните взаимодействия ;
- Насърчаване на ангажираността и международното сътрудничество;
- Използване на ИИ и генеративен ИИ;
- Преразглеждане на стратегията за биоикономика.

Източник:
Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside