Начало arrow Новини arrow Мерки за намаляване замърсяването с пластмасови микрочастици  
Мерки за намаляване замърсяването с пластмасови микрочастици Печат
26 октомври 2023
3Европейската комисия предложи за първи път мерки за предотвратяване на замърсяването с пластмасови микрочастици от непреднамерено изпускане на пластмасови гранули или пелети.

Предложението за Регламент за предотвратяване на изпускането на гранули обхваща добри практики в обработката им, задължително сертифициране и лични декларации, както и обща методика за оценка на загубите. За малките и средните предприятия ще се прилагат по-леки изисквания, което да улесни тяхното спазване.

Необходимостта да се обърне внимание на нарастващото наличие на пластмасови микрочастици в околната среда беше установена в Стратегията на ЕС за пластмасите , Плана за действие за кръговата икономика и Плана за действие за нулево замърсяване.

Всяка година между 52 и 184 хиляди тона гранули или пелети се освобождават в околната среда поради неправилно третиране по цялата верига на доставки.

Предложението има за цел да гарантира, че всички оператори, обработващи пелети в ЕС, предприемат съответните предпазни мерки. Очаква се това да намали изпускането на пелети с до 74%, което ще доведе до по-чисти екосистеми, ще допринесе за липсата на пластмаси в реките и океаните и ще намали потенциалните рискове за човешкото здраве.
Заедно с ограниченията за умишлено добавени пластмасови микрочастици от 25 септември 2023 г., приетите правила са първите инструменти на ЕС, специално предназначени за справяне със замърсяването с пластмасови микрочастици при източника.

Въпроси и отговори относно мерките за намаляване на замърсяването с пластмасови микрочастици от пластмасови гранули

Източник: Представителство на ЕК в България
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside